Contact met ouders/verzorgers

Er zijn door de schoolperiode heen veel momenten waarop ouders/verzorgers contact hebben met de school over de voortgang van hun kind(eren). Hier hebben wij in ieder geval een aantal vaste momenten voor op school. Op deze pagina kunt u meer lezen over deze momenten. Zelf een gesprek aanvragen kan ook altijd via het contactformulier of via het ouderportaal.

Contactmomenten met de leerkracht

Een aantal weken na de start op school krijgt de ouder/verzorger een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Verder zijn er twee oudergesprekken per jaar. Tijdens deze gesprekken krijgt de ouder/verzorger informatie over de ontwikkelingen en voortgang van het kind en is er ruimte om vragen te stellen.

Vanaf groep 6 nodigen we de leerlingen ook uit voor het rapportgesprek. Voor groep 8 zijn de contacten gekoppeld aan het advies voor het voortgezet onderwijs. Hierover informeren we ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar. Zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht kan via het contactformulier of via het ouderportaal.

Informatiemomenten

Aan het begin van het schooljaar plannen we informatiemomenten per groep. Op deze informatiemomenten kunnen ouders/verzorgers kennis maken met de leerkrachten van de groep en als ouders/verzorgers met elkaar. Op deze avond/ochtend geeft de leerkracht informatie over afspraken in de klas, de regels op school, methodes en de manier van werken. Ook stellen we de ouders/verzorgers op de hoogte van het deelnemen/helpen bij activiteiten op school. 

Inloop in groepen 1 t/m 3

De groepen 1, 2 en 3 hebben regelmatig inloopmomenten voor ouders/verzorgers. Hierbij zijn ze op de vrijdagen welkom om van 08:20 tot 08:45 uur mee te spelen/leren met hun kindy(eren) in hun eigen groep. Ook geven de leerkrachten tijdens de inloop extra informatie over het leren op school en kan men vragen stellen. Tijdens de inloop is onze spel-o-theek geopend en kunnen ouders/verzorgers een educatief spel of een gezelschapsspel lenen om thuis samen te spelen. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies